Top.Mail.Ru

BCI Better Cotton Iniative

BCI, pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı ve üreticiden perakendeciye kadar birçok farklı paydaşla bir araya gelip birlikte hareket ederek sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan çok paydaşlı, uluslararası bir girişimdir. Bu hedefe ulaşmak için BCI’nın yaklaşımı, çiftçiyi gerekli bilgi, beceri ve araçlarla donatarak tarım uygulamalarını sürekli iyileştirmektir. Bu, çiftçinin pestisit kullanımı, su kaynaklarının etkin kullanımı, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve tarım işçilerinin refahının iyileştirilmesi konularında uluslararası kabul görmüş standartlara uygun üretim gerçekleştirmesini sağlar.