Genel Nitelikler ve İş Tanımı

 • Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak
 • Çevre Görevlisi Belgesine sahip olmak
 • A Sınıfı Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi, Tesis Sorumlusu Belgesine sahip ya da alabilecek olmak
 • En az 5 yıl benzer görevi yürütmüş olmak
 • MS Office programlarına hakim olmak
 • İyi düzeyde İngilizce biliyor olmak
 • Çorlu, Çerkezköy de ikamet eden / edebilecek olan
 • Bağlı olduğu lokasyonda Çevre koordinatörü olarak çalışmak, su temini/işleme ve atıksu arıtma tesisinin işletilmesini sağlamak ve Çevre alanlarında yürütülen projelerde görev almak
 • Yerel kanun ve yönetmelikler, ISO 14001’e göre uygunluk değerlendirmesini yapmak ve uygunluğun sağlanması çalışmalarını yürütmek
 • İşyerinde Çevre Yönetim Sistemleri kapsamlarında yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi ve çevre hedefleri doğrultusunda su, enerji kullanımları, karbon salınımı ve atık/atık su minimizasyonu projelerini fabrikada koordine etmek, iyileştirmeler için aksiyonları planlayıp hayata geçirmek
 • Periyodik Çevre kurul toplantılarını düzenlemek ve raporlamak
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını periyodik olarak ölçmek ve sonuçları üst yönetime, ve İlgili diğer kurum/kuruluşlara raporlamak
 • Çevreye ilişkin rutin analizlerin ve resmi kuruluşlardan alınan izin belgelerini takip etmek, resmi kurumlarla yapılan yazışmaları takip etmek
 • Atıkların nakliyesi ve imhasının şirket kuralları, çevre yönetim sistemi ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirmek
 • İşyerindeki çevresel risklerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, aksiyonları planlamak ve bu hususlarla ilgili işverene rapor vermek
 • İç ve dış çevre denetlemelerini değerlendirmek, DÖF düzenleyip takip ederek uygunsuzlukları gidermek
 • Çevre faaliyetleri için yapılacak olan harcamaların yıllık bütçesini belirlemek, yatırım planlarını oluşturmak ve takip etmek
 • ISO 14001 ÇYS kapsamında ve risk değerlendirmesine göre çalışanlara verilmesi gereken eğitimleri planlamak ve vermek, eğitim etkinliğinin izlenmesine katkı sağlamak,
Whatsapp