Sürdürülebilirlik ve Atık Politikamız

Özenle seçilen ipliklerimizin fabrikamıza girişinden paketleme aşamasına gelene kadarki süreçte üretim aşamalarımızda çıkan atıklarımız, lisanslı işletmeler ve lisanslı araçlar aracılığıyla geri dönüşüm kapsamında geleceğe yeniden kazandırılmaktadır. “Temiz Çevre Daha İyi Bir Gelecek” sloganımızla çıktığımız bu yolda geri dönüşüme büyük önem veriyor çevresel risk yönetimimizi başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Çevresel risk yönetimi,

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımı,

Atık yönetimi,

Temiz ve atık su yönetimi,

Hava kirliliği kontrolü ve yönetimi vb. konularda yasalara uymakta çevesel sorumluluk bilinci içerisinde hedefler belirleyerek, performansımızı sürekli ölçmekte ve iyileştirmekteyiz.

Whatsapp