Sertifikalar Kategorisi
Global Recycled Standard
Global Recycled Standard

Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS), 2008 yılında Control Union tarafından geliştirilmiş ve daha sonra 2011 yılında Textile Exchange’e devredilmiştir. Standart, bitmiş veya yarı bitmiş ürünlerde geri dönüştürülmüş ürünlerin üretimi ve/veya ticareti ile uğraşan şirketler için geçerlidir. En az %20 geri dönüştürülmüş...

OEKO-TEX Confidence in Textiles
OEKO-TEX Confidence in Textiles

OEKO-TEX® ürün etiketleri, çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi tekstil ürünlerine verilmektedir. Tekstil tedarik zinciri boyunca etkin tüketici koruması ve sürdürülebilir, sorumlu üretim hakkında şeffaf bilgiler sağlar.

Global Organic Textile Standard
Global Organic Textile Standard

Global Organik Tekstil Standartları (GOTS), dünya standartlarında belirtilen standartlar da dahil olmak üzere organik liflerin işlenmesi için ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere bağımsız sertifikasyon ile belgelenen tekstil tedarik zincirinin gereklilikleri. Bu standardın amacı, çevreye ve topluma karşı sorumlu bir üretim...

BCI Better Cotton Iniative
BCI Better Cotton Iniative

BCI, pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı ve üreticiden perakendeciye kadar birçok farklı paydaşla bir araya gelip birlikte hareket ederek sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan çok paydaşlı, uluslararası bir girişimdir. Bu hedefe ulaşmak için BCI’nın yaklaşımı, çiftçiyi gerekli...

OCS — Organic Content Standart
OCS — Organic Content Standart

Organic Content Standard’ının amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrulayarak bu amaca ulaşır.

Whatsapp