Top.Mail.Ru

Tam Bir İyilik Hali İçin

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün anayasasında da belirtildiği gibi “Sağlık sadece hastalık ve sakatların olmayışı değil, beden, ruh ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.”

Bu düşünceyi 360 derece özümseyen ve fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin arasındaki ilişkiye önem veren Özsar Tekstil’de, koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamında 30 dakikalık eğitimler veriliyor.

Sağlıklı bir yaşama sahip olmak ve bunu sürdürebilmek için gerekli olan farkındalık ve öğrenme çabasının önemine inanan Özsar Tekstil, “Özsar Sağlıklı Yaşam Eğitimleri” kapsamında yaşama ve sağlığa dair eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Eğitimlerde hijyen kurallarının önemi, kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı, protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve su gibi temel besin öğelerinin dengeli tüketimi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersizin önemi ve yeterli bir vitamin D sentezi için güneş ışınlarından nasıl faydalanacağı gibi konular üzerinde duruluyor.

Özsar Güncel

+ 0 Ülke

Ürettiğimiz Kumaşlar Dünyanın Her Yerinde

+ 0 Müşteri

Özsar Kurumsal
Satış Ağı

0 Ton

Günlük
Üretim Kapasitesi

+ 0 Çeşit

Kumaş Üretiminde Sınırsız Seçenek

0 Sertifika

Uluslararası Standartlara Uygun Üretim