Top.Mail.Ru

Başarılı Şirketin Anahtarı İyi Yönetici

Ünlü Ekonomist Danışman Prof. Dr. Cemal Zehir, Özsar Tekstil Kurum İçi Eğitim Programları kapsamında Yüksek Performanslı İşletmelerde Yöneticilik semineri verdi.

Sunumunda küreselleşme ile değişen iş dünyası koşullarının işletmelere olan etkileri üzerinde duran Prof. Dr. Zehir, dünya genelinde yaşanan etkileşimle birlikte yönetim kavram ve kurallarının da güncellendiğini söyledi.
Zehir, üretim odaklı işletme anlayışından müşteri odaklı işletme anlayışına geçiş yapıldığının altını çizerek, “Şu anda şirketlerde öncelik müşteriler ve çalışanlar. İşletmeler çalışanlarını mutlu etmek zorunda. Eskiden insanlar işe girdiği yerden emekli oluyordu şu anda sürekli yenileniyor, değişiyor. Organizasyonlar yenileniyor. Eskiden kar odaklıydı şimdi ise müşteri odaklı, müşterileriniz arttıkça pazar payınız da artıyor. Yeni sistem kar odaklılık yerine müşteri odaklılık.” dedi.
Bireysellik yerine takım çalışmasını benimseyen şirketlerin başarısını artırdığını belirten Zehir, “Eskiden rekabetin çalışanlar arasında verimliliği artıracağı düşünülüyordu, şimdilerde işbirlikçi iş ortamında çalışanların daha verimli şirketlerinse daha başarılı olduğu üzerinde duruluyor. Yönetim yerine yönetici, bireysellik yerine takım çalışması, verimlilik yerine öğrenme odaklı yönetim kavramları yönetim anlayışlarının değişmesinde etkili oluyor. Çalışanların takım oyuncusu olması isteniyor.” diye konuştu.

İyi yöneticinin özellikleri
Prof. Dr. Zehir, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi bir yöneticide genel kültür, analitik düşünme, iletişim becerileri, karakter özellikleri, sosyal yetenekler ve öğrenme odaklılık gibi beceri ve özellikler olması şart. Yöneticilerin SWOT analizi yaparak güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, ekiplerini doğru şekilde oluşturmaları ve doğru stratejik adımları atmaları gerekiyor.”

Özsar Güncel

+ 0 Ülke

Ürettiğimiz Kumaşlar Dünyanın Her Yerinde

+ 0 Müşteri

Özsar Kurumsal
Satış Ağı

0 Ton

Günlük
Üretim Kapasitesi

+ 0 Çeşit

Kumaş Üretiminde Sınırsız Seçenek

0 Sertifika

Uluslararası Standartlara Uygun Üretim